Uitspraak: straffen voor taxichauffeurs

ECLI:NL:CBB:2019:416

InstantieCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak10-09-2019
Zaaknummer19/1181 en 19/1182
RechtsgebiedenBestuursrecht
Inhoudsindicatie Wet personenvervoer 2000, Taxiverordening Amsterdam 2012, Algemene wet bestuursrecht Last onder dwangsom Toegelaten Taxiorganisaties (TTO) gemeente Amsterdam. Handelen in strijd met vergunningvoorwaarde. Geen concreet zicht op legalisatie. Geen strijd met gelijkheidsbeginsel. Door TTO aan taxichauffeurs op te leggen voorgeschreven minimale sancties in algemene zin niet onevenredig. TTO heeft voldoende ruimte om in individueel geval af te wijken van de minimale sancties. Schriftelijke mededeling van het college van B&W Amsterdam aan taxichauffeur dat Taxxxivergunning ingevolge artikel 2.17, eerste en tweede lid, Taxiverordening van rechtswege is geschorst of vervallen, uit oogpunt van rechtsbescherming gelijkgesteld met besluit. Verzoeken om voorlopige voorziening afgewezen.
Uitspraak weergeven