window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-145443559-1');

Nieuws | Aansprakelijkheidsrecht

Blogs Columns Artikelen Commentaar Uitgelicht
HR: politie inderdaad aansprakelijk voor schietpartij Alphen aan den Rijn

HR: politie inderdaad aansprakelijk voor schietpartij Alphen aan den Rijn

Op 20 september 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de politie terecht aansprakelijk is gehouden voor de schade van de nabestaande van de schietpartij in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011. De zaak was aangespannen door nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij waarbij zes mensen werden gedood en zeventien werden verwond door Tristan van der Vlist, die aan een ernstige psychische stoornis leed. Politieregio Hollands Midden had Van der Vlis een wapenvergunning verstrekt, ondanks het feit dat hij toen al zware psychische problemen had. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Gerechtshof Den Haag van 27 maart 2018 en stelt vast dat de politie aansprakelijk is voor letsel- en overlijdensschade en mogelijk ook andere schade moet vergoeden. Publiceer hier je analyse van de uitspraak en de mogelijke implicaties daarvan in een commentaar.

Meer lezen
0 0 938 27 september 2019
Advies AG: arrest in Klimaatzaak Urgenda kan in stand blijven

Advies AG: arrest in Klimaatzaak Urgenda kan in stand blijven

De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de Klimaatzaak Urgenda kan in stand blijven.  Dat adviseren plv. procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink in hun conclusie aan de Hoge Raad. Het Gerechtshof oordeelde eerder dat de Nederlandse staat de uitspraak van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990. Aan die ondergrens heeft Nederland zelf meer dan 10 jaar vastgehouden in afspraken in internationaal verband. Het hof baseerde zijn oordeel op de rechtsplicht van de Staat om het leven en het gezinsleven van burgers in Nederland te beschermen. Die verplichtingen zijn onder meer vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Door dit advies is de kans groter dat ook de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof in stand zal laten. Als hij dat doet, dan zal het kabinet snel ingrijpende maatregelen moeten nemen. Stichting Urgenda meldt in een persbericht dat Nederland volgens het CBS eind 2018 pas op 15% reductie van de uitstoot van broeikasgassen zat. De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 20 december 2019.

Meer lezen
0 0 586 14 september 2019
Arrest Hoge Raad inzake Srebrenica

Arrest Hoge Raad inzake Srebrenica

Op 19 juli 2019 gaf de Hoge Raad zijn definitieve oordeel over de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat voor het drama Srebrenica. Daarmee kwam een voorlopig einde aan een van de langst slepende rechtszaken over de dood van 350 moslimmannen en een van de zwartste bladzijden uit de recente geschiedenis. Heeft Staat onrechtmatig gehandeld door bij evacuatie op 13 juli 1995 de afscheiding door Bosnische Serven van de mannelijke vluchtelingen te vergemakkelijken? Was het onrechtmatig om de 350 mannelijke vluchtelingen die op de compound verbleven niet de keuze te bieden om voorlopig daar te blijven? Was er een reële kans dat deze mannelijke vluchtelingen, als hen die keuze was geboden, uit handen van de Bosnische Serven waren gebleven? Het oordeel van de Hoge Raad: de Nederlandse staat is inderdaad deels aansprakelijk. Publiceer jouw annotatie bij deze zaak nu op Forum.

Meer lezen
0 0 620 3 september 2019

Klimaatzaak in cassatie; de stand van zaken

Nadat het Gerechtshof Den Haag op 9 oktober 2018 het vonnis in eerste aanleg in de Klimaatzaak Urgenda bekrachtigde, ging de Staat in cassatie. De gronden voor cassatie werden door de Staat op 8 januari 2019 ingediend en namens Urgenda werd op 12 april 2019 het verweerschrift ingediend. Partijen hebben hun standpunten nader kunnen toelichten tijdens een mondeling pleidooi dat op 24 mei 2019 plaatsvond. De bal ligt nu bij de advocaat-generaal, die zijn conclusie (zijn ‘advies’) aan de Hoge Raad naar verwachting in September 2019 zal indienen. Daarna zullen beide partijen nogmaals de kans krijgen om op die conclusie van de advocaat-generaal te reageren en daarna zal de Hoge Raad uitspraak doen. De uitspraak van de Hoge Raad wordt nog voor het einde van dit jaar verwacht.

Meer lezen
1 0 638 3 september 2019
Gerechtshof bekrachtigt vonnis in Klimaatzaak

Gerechtshof bekrachtigt vonnis in Klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Gerechtshof Den Haag de uitspraak van de rechtbank van 24 juni 2015 in de door Stichting Urgenda en 886 mede-eisers aangespannen Klimaatzaak. Juristen kunnen hun analyse van deze uitspraak – hun annotatie – hier publiceren als commentaar.

Meer lezen
2 0 1327 3 september 2019

Klimaatzaak Urgenda

Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Gerechtshof Den Haag de uitspraak van de rechtbank van 24 juni 2015 in de Klimaatzaak Urgenda. De essentie van de uitspraak: de Staat moet haar burgers beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en daarom moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met ten minste 25% ten opzichte van de uitstoot in 1990. De zaak werd aangespannen door de Stichting Urgenda en een kleine 900 mede-eisers. De Staat heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof.

Meer lezen
0 0 555 3 september 2019