window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-145443559-1');

Klimaat

In het dossier Klimaat kun je publiceren over alle juridische actualiteiten en ontwikkelingen die te maken hebben met het klimaat.

Advies AG: arrest in Klimaatzaak Urgenda kan in stand blijven

Advies AG: arrest in Klimaatzaak Urgenda kan in stand blijven

De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de Klimaatzaak Urgenda kan in stand blijven.  Dat adviseren plv. procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink in hun conclusie aan de Hoge Raad. Het Gerechtshof oordeelde eerder dat de Nederlandse staat de uitspraak van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990. Aan die ondergrens heeft Nederland zelf meer dan 10 jaar vastgehouden in afspraken in internationaal verband. Het hof baseerde zijn oordeel op de rechtsplicht van de Staat om het leven en het gezinsleven van burgers in Nederland te beschermen. Die verplichtingen zijn onder meer vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Door dit advies is de kans groter dat ook de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof in stand zal laten. Als hij dat doet, dan zal het kabinet snel ingrijpende maatregelen moeten nemen. Stichting Urgenda meldt in een persbericht dat Nederland volgens het CBS eind 2018 pas op 15% reductie van de uitstoot van broeikasgassen zat. De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 20 december 2019.

Meer lezen
0 0 607 14 september 2019

Klimaatzaak in cassatie; de stand van zaken

Nadat het Gerechtshof Den Haag op 9 oktober 2018 het vonnis in eerste aanleg in de Klimaatzaak Urgenda bekrachtigde, ging de Staat in cassatie. De gronden voor cassatie werden door de Staat op 8 januari 2019 ingediend en namens Urgenda werd op 12 april 2019 het verweerschrift ingediend. Partijen hebben hun standpunten nader kunnen toelichten tijdens een mondeling pleidooi dat op 24 mei 2019 plaatsvond. De bal ligt nu bij de advocaat-generaal, die zijn conclusie (zijn ‘advies’) aan de Hoge Raad naar verwachting in September 2019 zal indienen. Daarna zullen beide partijen nogmaals de kans krijgen om op die conclusie van de advocaat-generaal te reageren en daarna zal de Hoge Raad uitspraak doen. De uitspraak van de Hoge Raad wordt nog voor het einde van dit jaar verwacht.

Meer lezen
1 0 654 3 september 2019
Gerechtshof bekrachtigt vonnis in Klimaatzaak

Gerechtshof bekrachtigt vonnis in Klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Gerechtshof Den Haag de uitspraak van de rechtbank van 24 juni 2015 in de door Stichting Urgenda en 886 mede-eisers aangespannen Klimaatzaak. Juristen kunnen hun analyse van deze uitspraak – hun annotatie – hier publiceren als commentaar.

Meer lezen
2 0 1394 3 september 2019

Klimaatzaak Urgenda

Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Gerechtshof Den Haag de uitspraak van de rechtbank van 24 juni 2015 in de Klimaatzaak Urgenda. De essentie van de uitspraak: de Staat moet haar burgers beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en daarom moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met ten minste 25% ten opzichte van de uitstoot in 1990. De zaak werd aangespannen door de Stichting Urgenda en een kleine 900 mede-eisers. De Staat heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof.

Meer lezen
0 0 573 3 september 2019