window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-145443559-1');

Impact

In dossier Impact worden zaken die ertoe doen of deden, procedures die zaken veranderen, of mensen die met juridische middelen zaken willen veranderen besproken. Publiceer nu een artikel of blog met impact!

Europese Commissie: overbrug verschillen in toegang tot sociale bescherming tussen werknemers en zelfstandigen/anders werkenden

Europese Commissie: overbrug verschillen in toegang tot sociale bescherming tussen werknemers en zelfstandigen/anders werkenden

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen voor een aanbeveling van de Raad betreffende de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandig werkenden. De aanbeveling van de EPSCO Raad (van al weer 7 december 2018) is onlangs op 8 november 2019 formeel aangenomen door de Europese Commissie! In de loop van 2020 zal de Commissie de lidstaten en de belanghebbenden ondersteunen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de aanbeveling. Reden van het voorstel Het is de Europese Commissie niet ontgaan dat de arbeidsmarkt verandert en nog meer zal veranderen. Naast de werkenden op basis van opdrachtovereenkomsten (‘freelancers’) groeit ook het aantal werkenden dat “on-demand work”, “voucher-based work” of platform werk doet. Deze ‘modern werkenden’ vallen echter in veel Europese landen, waaronder Nederland, veelal buiten de nationale wetgevingen met betrekking tot inkomensbescherming in geval van (tijdelijk) geen werk of ziekte. Kortom, sommige zelfstandigen hebben onvoldoende of geen toeging tot sociale bescherming en het verschil in bescherming tussen de diverse groepen van werkenden ‘bedreigt op de lange termijn het welzijn van werkenden, draagt bij aan economische onzekerheid, het risico op armoede en ongelijkheid’, aldus de Europese Commissie. Het is dan ook noodzaak dat landen hun sociale zekerheidsstelsel moderniseren, zoals ook

Meer lezen
0 0 1487 14 november 2019
De grenzen van het verschoningsrecht

De grenzen van het verschoningsrecht

Getuigen zijn verplicht een verklaring af te leggen als ze daartoe door een rechter worden opgeroepen. Die verplichting bestaat ten behoeve van de waarheidsvinding. Het kan strafbaar volgens artikel 192 Wetboek van Strafrecht zelfs strafbaar zijn voor een getuige om te weigeren een antwoord te geven op vragen van een rechter. Er bestaat echter een uitzondering op deze wettelijke verplichting: het verschoningsrecht. Bepaalde personen kunnen zich daarop beroepen in de gevallen die voor strafzaken zijn vastgelegd in artikelen 218 en 219 Wetboek van Strafvordering. Getuigen die een verschoningsrecht hebben zijn bijvoorbeeld familieleden van één van de procespartijen, maar ook personen met een professioneel beroepsgeheim zoals advocaten en journalisten. Het verschoningsrecht kwam eind oktober twee keer ter sprake in het nieuws. Beide keren in strafzaken die diende voor de rechtbank Rotterdam. De ene keer betrof het in-house advocaten van Shell (lees hier meer) en in het andere geval een journalist die zijn bron niet wilde prijsgeven (lees hier verder).

Meer lezen
1 0 742 12 november 2019
Uitzondering rookverbod voor rookruimtes in horeca definitief ongeldig

Uitzondering rookverbod voor rookruimtes in horeca definitief ongeldig

Roken in horeca-gelegenheden is definitief verboden. De Hoge Raad bekrachtigde afgelopen vrijdag een arrest van het Gerechtshof Den Haag waarin al was bepaald dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in de horeca ongeldig is. De Staat moet het rookverbod dus ook voor die rookruimtes handhaven. De zaak was aangespannen door de Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers), beter bekend als Clean Air Nederland. Clean Air Nederland dwong de Staat eerder al tot handhaving van het rookverbod in kleine cafés. Ook toen stelde de Hoge Raad Clean Air Nederland in het gelijk . Hoewel de Hoge Raad vrij expliciet oordeelt dat er per direct een streep gaat door de uitzonderingsafspraken met Koninklijke Horeca Nederland (KHN), laat staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid de Tweede Kamer weten dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),  belast met de controle en handhaving van het rookverbod, de komende weken nog geen boetes uitdeelt. “Handhaving van het verbod is praktisch niet van de ene op de andere dag in gang te zetten“, schrijft Blokhuis aan de Tweede Kamer. Wanneer de handhaving dan wel wordt hervat, is vooralsnog niet duidelijk. In de tussentijd kun je wel per direct jouw analyse van de uitspraak publiceren in een commentaar

Meer lezen
0 0 795 30 september 2019