window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-145443559-1');
Gerechtshof Den Haag: straatintimidatie mag niet verboden worden

Gerechtshof Den Haag: straatintimidatie mag niet verboden worden

Sinds vorig jaar is straatintimidatie verboden in Amsterdam en Rotterdam. Onder straatintimidatie vallen het sissen, uitschelden en naroepen van personen. Het gerechtshof in Den Haag heeft recent geoordeeld dat dit verbod op straatintimidatie, ook wel het sisverbod genoemd, in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Aanleiding was een man die drie vrouwen had ‘lastiggevallen’ door ongewenste seksuele opmerkingen te maken op straat en handkusjes te gebaren. Het Gerechtshof meent dat hij niet veroordeeld had mogen worden omdat straatintimidatie nooit strafbaar gesteld had mogen worden. De handelingen van de man in kwestie vallen volgens het Hof onder de vrijheid van meningsuiting. FORUM nodigt jou uit een commentaar te schrijven op het vonnis van het Gerechtshof in Den Haag! Interesse? Klik hier.

Meer lezen
0 0 1871 19 december 2019

Rechtbank: advocaat Jerry Hoff handelde niet als ‘redelijk bekwaam’ advocaat

Advocaat Jerry Hoff is door de rechtbank Noord-Holland op de vingers getikt over zijn werkwijze als advocaat. Het vonnis luidt dat Hoff niet heeft gehandeld zoals van een bekwaam advocaat verwacht mag worden. Maar wat kan dan precies van een redelijke bekwaam advocaat verwacht worden? En waar is het in dit geval precies misgegaan? En op welke momenten had Hoff beter moeten handelen? Ik denk interessant voor iedereen, met name de collega’s van Hoff, om te weten. We willen jou graag uitnodigen om een commentaar te schrijven op het vonnis. Interesse? Klik hier!

Meer lezen
0 0 1454 21 november 2019
NOS-Journalist

NOS-Journalist

Op 24 oktober 2019 liet de rechtbank in Rotterdam NOS-verslaggever Robert Bas in gijzeling nemen, omdat hij weigerde als getuige antwoord te geven op vragen van de rechter. Het ging om vragen die Bas had gesteld aan een bron die werd afgeluisterd en die uiteindelijk in het dossier terecht waren gekomen van de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst. Journalisten hebben geen beroepsgeheim maar kunnen zich in bepaalde gevallen wel beroepen op bronbescherming. Dit bekent dat een journalist niet antwoord hoeft te geven op vragen indien door de beantwoording zijn bron bekend zou worden. Bronbescherming werd als eerste erkend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en staat opgenomen in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In dit artikel staat de vrijheid van meningsuiting vastgelegd waaruit bronbescherming is afgeleid. Pas in oktober 2018 is bronbescherming in Nederland wettelijk vastgelegd in artikel 218a lid 1 Wetboek van Strafvordering. Ondanks dat Bas uitdrukkelijk een beroep deed op die bronbescherming werd hij gegijzeld door de rechtbank. De rechter-Commissaris stelde dat het op verschoningsrecht lijkende bronbescherming niet van toepassing was omdat de bron al bij naam genoemd was. Een dag later werd Bas toch

Meer lezen
1 0 727 12 november 2019
Shell

Shell

De strafzaak tegen Shell draait om het vermoeden dat Shell-medewerkers honderden miljoenen hebben betaald aan bestuurders van Nigeria om hen om te kopen voor de exploitatie van een olieveld. De zaak heeft enorme vertraging opgelopen omdat de in-house advocaten in loondienst zijn van Shell zich beroepen op het verschoningsrecht. In 2016 zijn ten behoeve van de omkopingszaak stukken in beslag genomen waarin communicatie stond vastgelegd tussen de advocaten van Shell in Nederland, Nigeria en Groot-Brittannië met betrekking tot het olieveld. De in-house advocaten van Shell stelden dat de stukken vertrouwelijk moesten blijven in het licht van hun beroepsgeheim en dus verschoningsrecht. De FIOD en OM stelde eerder dit jaar dat het de advocaten enkel hun verschoningsrecht proberen in te zetten als procedureel wapen. Op 7 oktober 2019 velde de Rotterdamse Rechter-Commissaris een verstrekkend oordeel over de reikwijdte van het geclaimde verschoningsrecht: zowel de in Nederland werkzame buitenlandse advocaten van Shell als de buiten Nederland gevestigde advocaten van Shell kunnen zich volgens de rechter-commissaris niet op dat verschoningsrecht beroepen. De onafhankelijkheid van de advocaten is onvoldoende gewaarborgd, zo redeneerde de rechter-commissaris. Ten eerste omdat de in-house advocaten niet ingeschreven stonden op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bovendien zijn

Meer lezen
0 0 769 12 november 2019
Uitzondering rookverbod voor rookruimtes in horeca definitief ongeldig

Uitzondering rookverbod voor rookruimtes in horeca definitief ongeldig

Roken in horeca-gelegenheden is definitief verboden. De Hoge Raad bekrachtigde afgelopen vrijdag een arrest van het Gerechtshof Den Haag waarin al was bepaald dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in de horeca ongeldig is. De Staat moet het rookverbod dus ook voor die rookruimtes handhaven. De zaak was aangespannen door de Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers), beter bekend als Clean Air Nederland. Clean Air Nederland dwong de Staat eerder al tot handhaving van het rookverbod in kleine cafés. Ook toen stelde de Hoge Raad Clean Air Nederland in het gelijk . Hoewel de Hoge Raad vrij expliciet oordeelt dat er per direct een streep gaat door de uitzonderingsafspraken met Koninklijke Horeca Nederland (KHN), laat staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid de Tweede Kamer weten dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),  belast met de controle en handhaving van het rookverbod, de komende weken nog geen boetes uitdeelt. “Handhaving van het verbod is praktisch niet van de ene op de andere dag in gang te zetten“, schrijft Blokhuis aan de Tweede Kamer. Wanneer de handhaving dan wel wordt hervat, is vooralsnog niet duidelijk. In de tussentijd kun je wel per direct jouw analyse van de uitspraak publiceren in een commentaar

Meer lezen
0 0 795 30 september 2019
HR: politie inderdaad aansprakelijk voor schietpartij Alphen aan den Rijn

HR: politie inderdaad aansprakelijk voor schietpartij Alphen aan den Rijn

Op 20 september 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de politie terecht aansprakelijk is gehouden voor de schade van de nabestaande van de schietpartij in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011. De zaak was aangespannen door nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij waarbij zes mensen werden gedood en zeventien werden verwond door Tristan van der Vlist, die aan een ernstige psychische stoornis leed. Politieregio Hollands Midden had Van der Vlis een wapenvergunning verstrekt, ondanks het feit dat hij toen al zware psychische problemen had. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Gerechtshof Den Haag van 27 maart 2018 en stelt vast dat de politie aansprakelijk is voor letsel- en overlijdensschade en mogelijk ook andere schade moet vergoeden. Publiceer hier je analyse van de uitspraak en de mogelijke implicaties daarvan in een commentaar.

Meer lezen
0 0 970 27 september 2019
Arrest Hoge Raad inzake Srebrenica

Arrest Hoge Raad inzake Srebrenica

Op 19 juli 2019 gaf de Hoge Raad zijn definitieve oordeel over de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat voor het drama Srebrenica. Daarmee kwam een voorlopig einde aan een van de langst slepende rechtszaken over de dood van 350 moslimmannen en een van de zwartste bladzijden uit de recente geschiedenis. Heeft Staat onrechtmatig gehandeld door bij evacuatie op 13 juli 1995 de afscheiding door Bosnische Serven van de mannelijke vluchtelingen te vergemakkelijken? Was het onrechtmatig om de 350 mannelijke vluchtelingen die op de compound verbleven niet de keuze te bieden om voorlopig daar te blijven? Was er een reële kans dat deze mannelijke vluchtelingen, als hen die keuze was geboden, uit handen van de Bosnische Serven waren gebleven? Het oordeel van de Hoge Raad: de Nederlandse staat is inderdaad deels aansprakelijk. Publiceer jouw annotatie bij deze zaak nu op Forum.

Meer lezen
0 0 646 3 september 2019
Gerechtshof bekrachtigt vonnis in Klimaatzaak

Gerechtshof bekrachtigt vonnis in Klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Gerechtshof Den Haag de uitspraak van de rechtbank van 24 juni 2015 in de door Stichting Urgenda en 886 mede-eisers aangespannen Klimaatzaak. Juristen kunnen hun analyse van deze uitspraak – hun annotatie – hier publiceren als commentaar.

Meer lezen
2 0 1393 3 september 2019