window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-145443559-1');
Blog /

Ondernemers opgelet: de 7 belangrijkste wetswijzigingen in 2019

Ondernemers opgelet: de 7 belangrijkste wetswijzigingen in 2019
0 0 614 5 september 2019

Begin als ondernemer het nieuwe jaar zonder vervelende verrassingen of gemiste kansen. Dit is het overzicht van de zeven belangrijkste wetswijzigingen in 2019 die jij moet weten.

Wetswijziging 1 – Lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%.
Vanaf 1 januari 2019 is het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt voor goederen en diensten in de horeca, bouw, retail, op het gebied van sport, recreatie en cultuur. Zorg er dus voor dat vanaf 1 januari het btw-percentage op je facturen 9% is. Vergeet ook niet te letten op de btw-aangifte bij de jaarovergang. Lever je goederen of diensten in 2019, maar heeft de klant al in 2018 betaald? Dan geldt het btw-tarief van 6%.

Wetswijziging 2 – Auto van de zaak kan duurder uitvallen.
Alle leaseverplichtingen van je onderneming moeten vanaf 1 januari 2019 op de balans staan, met uitzondering van korte termijncontracten en leases van kleine bezittingen. De bijtellingsregels veranderen voor elektrische auto’s. Voor auto’s van ná 1 januari 2019 geldt de 4% bijtelling alleen nog over de eerste EUR 50.000. Voor duurdere auto’s geldt voor de waarde boven de EUR 50.000 een bijtelling van 22%.

Wijziging 3 – Inkomstenbelasting gaat naar twee tariefschijven.
De inkomstenbelasting bestaat nu nog uit vier tariefschijven, maar vanaf 2021 zullen er nog maar twee tarieven bestaan. Dit jaar komen de vier schijven al dichter bij elkaar te liggen. Het laagste tarief van de inkomstenbelasting wordt iets verhoogd naar 36,65%, de twee middelste tariefschijven worden verlaagd naar 38,10% en het hoogste tarief daalt tot 51,75%.

Wetswijziging 4 – Bedrijfsgeheimen worden beter bewaard.
Werkt jouw onderneming aan innovatieve producten? En wil je voorkomen dat anderen deze gaan namaken? Dan is het belangrijk jouw bedrijfsinformatie – zoals recepten, klantenbestanden of werkprocessen – geheim blijft. Om ondernemers daarbij te helpen is dit jaar De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. De wet is vooral bedoeld voor kleinere bedrijven die niet de tijd, het geld of de kennis hebben om dure octrooien (patenten) aan te vragen voor hun bedrijfsgeheimen of innovaties.

Wetswijziging 5 – Werknemers krijgen een week partnerverlof.
Heb je werknemers in dienst, let dan op. Vanaf 1 januari 2019 hebben werknemers recht op een week betaald verlof wanneer hun partner is bevallen. Dit geboorteverlof moet wel in de eerste vier weken na de geboorte opgenomen worden. Oh – en als je wel eens nieuwe werknemers aanneemt: lees dan hier welke fouten de meeste ondernemers maken in het opstellen van het arbeidsovereenkomst: De 5 meest gemaakte fouten bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Wetswijziging 6 – Overwerken verandert.
Compensatie voor overwerk gaat vaak via het tijd voor tijdsysteem: voor ieder uur overwerk geldt een uur vrij. Vanaf 1 januari 2019 mag je dit systeem alleen nog maar gebruiken als daar afspraken over zijn gemaakt in een cao. Voor uitzendkrachten is dat bijvoorbeeld de cao van de inlener. Maar bij een nul uren contract is compensatie in vrije tijd vanaf 1 januari 2019 niet meer mogelijk. Belangrijk detail: overwerk in betaalde vrije tijd moet gecompenseerd worden voor 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het overwerk is verricht.

Wetswijziging 7 – Informatieplicht energiebesparing.
Als jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruikt, dan is jouw bedrijf verplicht om energie te besparen. Vanaf 1 januari 2019 komt daar ook bij dat jouw onderneming een informatieplicht heeft. Dit houdt in dat je uiterlijk op 1 juli 2019 moet melden welke maatregelen jouw bedrijf neemt om energie te besparen.

Geen reacties
Schrijf als eerste een reactie