window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-145443559-1');

Klimaatzaak in cassatie; de stand van zaken

1 0 653 3 september 2019

Nadat het Gerechtshof Den Haag op 9 oktober 2018 het vonnis in eerste aanleg in de Klimaatzaak Urgenda bekrachtigde, ging de Staat in cassatie.

De gronden voor cassatie werden door de Staat op 8 januari 2019 ingediend en namens Urgenda werd op 12 april 2019 het verweerschrift ingediend. Partijen hebben hun standpunten nader kunnen toelichten tijdens een mondeling pleidooi dat op 24 mei 2019 plaatsvond.

De bal ligt nu bij de advocaat-generaal, die zijn conclusie (zijn ‘advies’) aan de Hoge Raad naar verwachting in September 2019 zal indienen.

Daarna zullen beide partijen nogmaals de kans krijgen om op die conclusie van de advocaat-generaal te reageren en daarna zal de Hoge Raad uitspraak doen.

De uitspraak van de Hoge Raad wordt nog voor het einde van dit jaar verwacht.

Geen reacties
Schrijf als eerste een reactie