window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-145443559-1');

Gang naar de rechter ‘te duur’ voor kleine bedrijven

1 0 700 17 oktober 2019

Kleine ondernemers vinden een juridisch proces bij de rechter te duur. Dat blijkt volgens het FD uit onderzoek dat onderzoekscentrum WODC verrichtte voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Volgens brancheorganisatie MKB-Nederland is dat een slechte zaak: “want toegang tot de rechter is een fundamenteel recht, dat niet belemmerd mag worden door te hoge kosten.

Kleine bedrijven hebben regelmatig te maken met juridische conflicten. Gemiddeld één op de drie bedrijven krijgt jaarlijks te maken met één of meer conflicten. De voornaamste redenen waarom mkb-ondernemers toch afzien van juridische stappen, zijn de kosten (zowel de advocaten als de procedure bij de rechtbank zijn te duur), het duurt te lang, het is te ingewikkeld en er is geen controle over de kosten. Zo blijkt uit het onderzoek van WODC.

Volgens MKB Nederland bevestigt het onderzoek wat zij zelf ook al langer constateert: toegang tot het recht is te ingewikkeld, te duur en te tijdrovend. Ondernemers mijden daardoor de gang naar de rechter. MKB-Nederland eist maatregelen.

Minister Dekker van Rechtsbescherming lijkt gevoelig voor de kritiek. Hij laat weten dat er al wordt gewerkt aan een eenvoudiger incassoprocedure en dat de griffierechten voor kleinere vorderingen omlaag gaan. Ook zegt hij te zullen nagaan of er specifieke maatregelen nodig zijn voor het mkb.

Opvallend genoeg maakte rechtsbijstandverlener SRK deze week bekend de markt voor juridische dienstverlening te willen openbreken voor ook niet-verzekerde particulieren voor wie gewone advocaten te duur zijn. SRK tart daarmee de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten, die vast wilt houden aan het principe dat advocaten in loondienst van deze rechtsbijstandverlener, geen diensten mogen verrichten voor niet-verzekerden. Ook daar gaf Minister Dekker aan de zaak op de voet te volgen en desnoods het gesprek aan te willen met de Orde over het aanpassen van die regels.

Aan de andere kant van het spectrum zijn het juist de advocaten die al maandenlang protesteren tegen de bezuinigingsplannen van deze zelfde minister Dekker. Diens voorgenomen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand komen hem op veel kritiek te staan, vanuit de advocatuur, maar ook ver daarbuiten. De minister zou met zijn beleid de rechtstaat uithollen. Advocaten riepen zelfs massaal op tot een zogenaamde ‘piketstaking‘  waardoor er de eerste weken van januari geen oproepdiensten kunnen worden gedraaid.

Geen reacties
Schrijf als eerste een reactie