window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-145443559-1');

Bas Braeken partner bij bureau Brandeis

Bas Braeken partner bij bureau Brandeis
0 0 982 7 oktober 2019

Bas Braeken is sinds 15 juli 2019 advocaat-partner bij bureau Brandeis.

 

 

 

 

 

 

 

Waar werkte je hiervoor en wat deed je daar?
Hiervoor was ik partner bij een boutique-kantoor dat zich specialiseerde in het mededingingsrecht. Daaraan voorafgaand heb ik lange tijd bij onder meer bij Allen & Overy gewerkt.

Waar ben je gaan werken en wat doe je daar precies?
Bureau Brandeis heeft een sterke proces- en toezichthouderspraktijk. Mededingingsrecht ontbrak echter nog in het aanbod. Ik kreeg hier de unieke mogelijkheid om in een sterke en professionele setting de mededingingsrechtpraktijk uit te bouwen. Ik verwacht daarbij veel synergiën met onder meer de bestaande kartelschade-, telecom- & media- en fintech-praktijken van bureau Brandeis. Daarnaast verwacht ik nog regelmatig als counsel’s counsel op te treden om mededingingsrechtelijke ondersteuning te bieden bij M&A of bij contractuele geschillen met mededingingsrechtelijke aspecten.

Waarom juist nu deze overstap?
Een trend die al langer speelt is de focus van de Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt op high-tech en digitale markten. Het recente onderzoek naar Amazon illustreert dat toezichthouders steeds meer oog zullen hebben voor het gebruik en bezet van “data”. Daarnaast verwacht ik dat ACM scherp zal gaan toezien op ontwikkelingen op het gebied van MaaS en fintech (denk aan de regelgeving rondom PSD2). Om cliënten op die terreinen goed te kunnen bedienen, is samenwerking met andere specialisten (privacy, financiële regulering) van groot belang.

Hoe was je eerste werkdag?
Dat is alweer een paar maanden geleden, maar de eerste werkdag was verfrissend, enthousiasmerend en gaf veel positieve energie!

Waar kijk je naar uit?
Het samenwerken met collega’s uit andere disciplines. Dat leidt altijd tot nieuwe inzichten en scherpt de gedachten. Het is ook belangrijk het mededingingsrecht niet in zijn isolement te zien. Mededingingsrecht is bij uitstek een rechtsgebied dat mee-evolueert met maatschappelijke en technologische veranderingen.

Wat ga je het meest missen?
Het is natuurlijk altijd lastig om een kantoor dat je mede zelf hebt opgezet achter je te laten.

Wat hoop je de komende jaren bereiken?
Mijn ambitie is om ervoor te zorgen dat bureau Brandeis de preferred counsel wordt voor ondernemingen – met een voorkeur voor de challenger – die worden geconfronteerd met een probleem op het gebied van mededinging of regulering.

Geen reacties
Schrijf als eerste een reactie