Blogs | Aansprakelijkheidsrecht

Blogs Columns Artikelen Commentaar Uitgelicht

Klimaatzaak in cassatie; de stand van zaken

Nadat het Gerechtshof Den Haag op 9 oktober 2018 het vonnis in eerste aanleg in de Klimaatzaak Urgenda bekrachtigde, ging de Staat in cassatie. De gronden voor cassatie werden door de Staat op 8 januari 2019 ingediend en namens Urgenda werd op 12 april 2019 het verweerschrift ingediend. Partijen hebben hun standpunten nader kunnen toelichten tijdens een mondeling pleidooi dat op 24 mei 2019 plaatsvond. De bal ligt nu bij de advocaat-generaal, die zijn conclusie (zijn ‘advies’) aan de Hoge Raad naar verwachting in September 2019 zal indienen. Daarna zullen beide partijen nogmaals de kans krijgen om op die conclusie van de advocaat-generaal te reageren en daarna zal de Hoge Raad uitspraak doen. De uitspraak van de Hoge Raad wordt nog voor het einde van dit jaar verwacht.

Meer lezen
1 0 601 3 september 2019

Klimaatzaak Urgenda

Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Gerechtshof Den Haag de uitspraak van de rechtbank van 24 juni 2015 in de Klimaatzaak Urgenda. De essentie van de uitspraak: de Staat moet haar burgers beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en daarom moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met ten minste 25% ten opzichte van de uitstoot in 1990. De zaak werd aangespannen door de Stichting Urgenda en een kleine 900 mede-eisers. De Staat heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof.

Meer lezen
0 0 522 3 september 2019